Druhy / Species
Vstup / Enter

Napíšte nám / Send mail

Kontakt / Contact

Nové publikácie

Ešte stále aktuálnou novinkou je útla ale o to pestrejšia knižka o rovnokrídlovcoh Poľany, nášho najvyššieho sopečného pohoria, ktorú zostavili A. Krištín a V. Hrúz. Objednať si ju môžete na adrese:

Ústav ekológie lesa SAV
Štúrova 2
960 53 Zvolen
e-m@il: kristin@savzv.sk

Slovenská ortopterologická bibliografia

Prehľad publikovanej slovenskej ortopterologickej literatúry do konca roku 2000 nájdete v Bibliografii orthopteroidního hmyzu České a Slovenské republiky (zdroj: Kočárek P., Holuša J. & Vidlička Ľ. 2005: Blattaria, Mantodea, Orthoptera & Dermaptera České a Slovenské republiky. Kabourek, Zlín). Novšie práce po roku 2000 s niekoľkými staršími doplnkami sú v samostatnom zozname.