Druhy / Species
Vstup / Enter

Napíšte nám / Send mail

Kontakt / Contact

O členoch ISO

Internetový klub slovenských ortopterológov (ISO) je neformálnym, neregistrovaným a dobrovoľným združením všetkých záujemcov o rovnokrídly hmyz na Slovensku. Na čele ISO stojí jeho predseda. Členstvo v klube schvaľujú ostatní členovia. Členstvo je bezplatné.

Formy členstva:

Podporovateľ - priaznivec, ktorý podporuje činnosť ISO a prevádzku webstránky
Riadny člen - člen, ktorý rozlišuje aspoň jeden druh rovnokrídlovca a má právo autorizovaného vstupu do webstránky na dopĺňanie údajov (minimálne o danom druhu)
Člen korešpondent - člen, ktorý je autorom alebo spoluautorom aspoň jednej publikácie s ortopterologickou tématikou
Opustil nás - Vlado Gavlas