Druhy / Species
Vstup / Enter

Napíšte nám / Send mail

Kontakt / Contact

Odontopodisma rubripes koník východný

Typický biotop
Travinno bylinné a krovité porasty lesných lúk a svetlín, a tiež lesov
Charakter výskytu
Raritný druh s lokálnym výskytom, doteraz historicky na 5 lokalitách; VI-X
Status ochrany
DD, Annex 2, chránený druh

Body v mape výskytu sú zobrazené v kvadrátovej sieti Databanky fauny Slovenska
Hranice kvadrátov DFS v zobrazení Google Earth

Údaje uvedené na tejto stránke vychádzajú z publikovaných prác (rôznych autorov) a nepublikovaných nálezov členov ISO

© Všetky práva vyhradené / All rights reserved