Druhy / Species
Vstup / Enter

Napíšte nám / Send mail

Kontakt / Contact

Omocestus viridulus koník zelený

Typický biotop
Nižšie travinno bylinné porasty mezických až vlhkých lúk, pasienkov a úhorov, prevažne vo vyšších a inverzných polohách
Charakter výskytu
Veľmi početný a rozšírený druh v horách všetkého druhu; VI-IX
Status ochrany

Body v mape výskytu sú zobrazené v kvadrátovej sieti Databanky fauny Slovenska
Hranice kvadrátov DFS v zobrazení Google Earth

Údaje uvedené na tejto stránke vychádzajú z publikovaných prác (rôznych autorov) a nepublikovaných nálezov členov ISO

© Všetky práva vyhradené / All rights reserved