Druhy / Species
Vstup / Enter

Napíšte nám / Send mail

Kontakt / Contact

Sphingonotus caerulans koník belasokrídly

Typický biotop
Riedke travinno bylinné porasty na pieskoch a pieskových dunách a štrkoviskách juhu Slovenska
Charakter výskytu
Vzácny; VI-IX
Status ochrany
DD

Body v mape výskytu sú zobrazené v kvadrátovej sieti Databanky fauny Slovenska
Hranice kvadrátov DFS v zobrazení Google Earth

Údaje uvedené na tejto stránke vychádzajú z publikovaných prác (rôznych autorov) a nepublikovaných nálezov členov ISO

© Všetky práva vyhradené / All rights reserved