Druhy / Species
Vstup / Enter

Napíšte nám / Send mail

Kontakt / Contact

Stenobothrus eurasius koník slovanský

Typický biotop
Xerotermné lesostepi na vápencoch juhu Slovenska, u nás na severnej hranici rozšírenia
Charakter výskytu
Vzácny, v Slovenskom krase početný ; VI-IX
Status ochrany
EN, Annex 2, chránený druh

Body v mape výskytu sú zobrazené v kvadrátovej sieti Databanky fauny Slovenska
Hranice kvadrátov DFS v zobrazení Google Earth

Údaje uvedené na tejto stránke vychádzajú z publikovaných prác (rôznych autorov) a nepublikovaných nálezov členov ISO

© Všetky práva vyhradené / All rights reserved