Druhy / Species
Vstup / Enter

Napíšte nám / Send mail

Kontakt / Contact

Stenobothrus fischeri koník Fischerov

Typický biotop
Piesky a pieskové duny juhu Slovenska, u nás na severnej hranici rozšírenia
Charakter výskytu
Extrémne vzácny, skorý druh, dnes len na pár lokalitách Slovenska; V-VIII
Status ochrany
DD

Body v mape výskytu sú zobrazené v kvadrátovej sieti Databanky fauny Slovenska
Hranice kvadrátov DFS v zobrazení Google Earth

Údaje uvedené na tejto stránke vychádzajú z publikovaných prác (rôznych autorov) a nepublikovaných nálezov členov ISO

© Všetky práva vyhradené / All rights reserved