Druhy / Species
Vstup / Enter

Napíšte nám / Send mail

Kontakt / Contact

Stenobothrus lineatus koník čiarkovaný

Typický biotop
Porasty nižšej travinnobylinnej vegetácie vlhkých až suchých lúk, úhorov a piesočnatých stepí
Charakter výskytu
Veľmi početný a rozšírený druh rodu; VI-IX
Status ochrany

Body v mape výskytu sú zobrazené v kvadrátovej sieti Databanky fauny Slovenska
Hranice kvadrátov DFS v zobrazení Google Earth

Údaje uvedené na tejto stránke vychádzajú z publikovaných prác (rôznych autorov) a nepublikovaných nálezov členov ISO

© Všetky práva vyhradené / All rights reserved