Druhy / Species
Vstup / Enter

Napíšte nám / Send mail

Kontakt / Contact

Stenobothrus nigromaculatus koník vápencový

Typický biotop
Nižšie travinnobylinné porasty suchých piesočnatých stepí
Charakter výskytu
Ostrovčekovitý výskyt, na vhodných lokalitách juhu Slovenska početný, skorý druh; V-VIII
Status ochrany

Body v mape výskytu sú zobrazené v kvadrátovej sieti Databanky fauny Slovenska
Hranice kvadrátov DFS v zobrazení Google Earth

Údaje uvedené na tejto stránke vychádzajú z publikovaných prác (rôznych autorov) a nepublikovaných nálezov členov ISO

© Všetky práva vyhradené / All rights reserved