Druhy / Species
Vstup / Enter

Napíšte nám / Send mail

Kontakt / Contact

Stethophyma grossum koník žltopásy

Typický biotop
Vysoké hygrofilné travinno-bylinné porasty močiarov a okrajov vôd
Charakter výskytu
Vzácny, dobre lietajúci druh, hlavne v južnej polovici a kotlinách Slovenska; VII-X
Status ochrany
LR:nt

Body v mape výskytu sú zobrazené v kvadrátovej sieti Databanky fauny Slovenska
Hranice kvadrátov DFS v zobrazení Google Earth

Údaje uvedené na tejto stránke vychádzajú z publikovaných prác (rôznych autorov) a nepublikovaných nálezov členov ISO

© Všetky práva vyhradené / All rights reserved