Druhy / Species
Vstup / Enter

Napíšte nám / Send mail

Kontakt / Contact

Chorthippus oschei koník ukrajinský

Typický biotop
Hlavne vlhké a mezofilné lúky a úhory v údolí riek, v nížinách a pahorkatinách, hlavne na juhu a juhovýchode krajiny (Latorica, Ipeľ)
Charakter výskytu
Bežný; VI-X
Status ochrany
Slovensko tvorí pravdepodobne hybridnú zónu s Chorthippus albomarginatus, oba druhy sú radené do tzv. skupiny C. albomarginatus

Body v mape výskytu sú zobrazené v kvadrátovej sieti Databanky fauny Slovenska
Hranice kvadrátov DFS v zobrazení Google Earth

Údaje uvedené na tejto stránke vychádzajú z publikovaných prác (rôznych autorov) a nepublikovaných nálezov členov ISO

© Všetky práva vyhradené / All rights reserved