Druhy / Species
Vstup / Enter

Napíšte nám / Send mail

Kontakt / Contact

Meconema meridionale kobylka juhoeurópska

Typický biotop
Na Slovensku stromová a vyššia krovinná mezofilná až xerofilná vegetácia parkov a mestskej zelene, inde aj v lesoch a ich okrajoch. Vzhľadom k povahe jeho šírenia ho možno očakávať aj okolo cestných a železničných komunikácii a na odpočívadlách. Samice kl
Charakter výskytu
U nás nepôvodný zoofágny druh, v Európe označovaný ako šíriaci sa južný druh. Na Slovensku zistený po prvý krát až v auguste a októbri v r. 2011, zatiaľ len v Bratislave a vo Zvolene.
Status ochrany

Body v mape výskytu sú zobrazené v kvadrátovej sieti Databanky fauny Slovenska
Hranice kvadrátov DFS v zobrazení Google Earth

Údaje uvedené na tejto stránke vychádzajú z publikovaných prác (rôznych autorov) a nepublikovaných nálezov členov ISO

© Všetky práva vyhradené / All rights reserved