Druhy / Species
Vstup / Enter

Napíšte nám / Send mail

Kontakt / Contact

Isophya fatrensis kobylka fatranská

Typický biotop
Horské lúky s výskytom Rubus, Urtica, Petasites sp.
Charakter výskytu
Endemický druh, zatiaľ známy z Veľkej Fatry, Kremnických vrchov a Poľany
Status ochrany

Body v mape výskytu sú zobrazené v kvadrátovej sieti Databanky fauny Slovenska
Hranice kvadrátov DFS v zobrazení Google Earth

Údaje uvedené na tejto stránke vychádzajú z publikovaných prác (rôznych autorov) a nepublikovaných nálezov členov ISO

© Všetky práva vyhradené / All rights reserved