Druhy / Species
Vstup / Enter

Napíšte nám / Send mail

Kontakt / Contact

Leptophyes punctatissima kobylka bodkovaná

Typický biotop
Vyššie travino-bylinové a krovinové porasty parkov, lúk a lesných okrajov, hlavne v urbánnom prostredí juhozápadu Slovenska
Charakter výskytu
Lokálne sa vyskytujúci, nepočetný, pravdepodobne zavlečený druh; VII-IX
Status ochrany
DD

Body v mape výskytu sú zobrazené v kvadrátovej sieti Databanky fauny Slovenska
Hranice kvadrátov DFS v zobrazení Google Earth

Údaje uvedené na tejto stránke vychádzajú z publikovaných prác (rôznych autorov) a nepublikovaných nálezov členov ISO

© Všetky práva vyhradené / All rights reserved