Druhy / Species
Vstup / Enter

Napíšte nám / Send mail

Kontakt / Contact

Leptophyes albovittata kobylka bielopása

Typický biotop
Vyššie travinobylinové a krovinové porasty lúk, pasienkov a zarastajúcich úhorov v južnej polovici Slovenska
Charakter výskytu
Najhojnejší druh rodu; VI-IX
Status ochrany

Body v mape výskytu sú zobrazené v kvadrátovej sieti Databanky fauny Slovenska
Hranice kvadrátov DFS v zobrazení Google Earth

Údaje uvedené na tejto stránke vychádzajú z publikovaných prác (rôznych autorov) a nepublikovaných nálezov členov ISO

© Všetky práva vyhradené / All rights reserved