Druhy / Species
Vstup / Enter

Napíšte nám / Send mail

Kontakt / Contact

Meconema thalassinum kobylka dubová

Typický biotop
Stromová a vyššia krovinná mezofilná až xerofilná vegetácia lesov a ich okrajov, kde samice kladú vajíčka v bukových a dubových, ale aj zmiešaných lesných porastoch so smrekom a jedľou
Charakter výskytu
Bežný, VIII–XI
Status ochrany

Body v mape výskytu sú zobrazené v kvadrátovej sieti Databanky fauny Slovenska
Hranice kvadrátov DFS v zobrazení Google Earth

Údaje uvedené na tejto stránke vychádzajú z publikovaných prác (rôznych autorov) a nepublikovaných nálezov členov ISO

© Všetky práva vyhradené / All rights reserved