Druhy / Species
Vstup / Enter

Napíšte nám / Send mail

Kontakt / Contact

Barbitistes serricauda kobylka pestrá

Typický biotop
Okraje lesov a rúbaniská, prevažne krovinná a stromová, menej vysokobylinná vegetácia
Charakter výskytu
Vzácne len na najzápadnejšom Slovensku; V-VIII
Status ochrany

Body v mape výskytu sú zobrazené v kvadrátovej sieti Databanky fauny Slovenska
Hranice kvadrátov DFS v zobrazení Google Earth

Údaje uvedené na tejto stránke vychádzajú z publikovaných prác (rôznych autorov) a nepublikovaných nálezov členov ISO

© Všetky práva vyhradené / All rights reserved