Druhy / Species
Vstup / Enter

Napíšte nám / Send mail

Kontakt / Contact

Metrioptera roeselii kobylôčka lúčna

Typický biotop
Nižšie travinnobylinné porasty vlhkých až mezických lúk, pasienkov, úhorov a močiarov
Charakter výskytu
Najpočetnejší a najrozšírenejší druh rodu; VI-IX
Status ochrany

Body v mape výskytu sú zobrazené v kvadrátovej sieti Databanky fauny Slovenska
Hranice kvadrátov DFS v zobrazení Google Earth

Údaje uvedené na tejto stránke vychádzajú z publikovaných prác (rôznych autorov) a nepublikovaných nálezov členov ISO

© Všetky práva vyhradené / All rights reserved