Druhy / Species
Vstup / Enter

Napíšte nám / Send mail

Kontakt / Contact

Phaneroptera falcata kobylka krovinová

Typický biotop
Vyššie, najmä krovinné porasty vlhkých luhov až suchých lesostepí
Charakter výskytu
Početný po celom Slovensku, hlavne na južných svahoch; VII-X
Status ochrany

Body v mape výskytu sú zobrazené v kvadrátovej sieti Databanky fauny Slovenska
Hranice kvadrátov DFS v zobrazení Google Earth

Údaje uvedené na tejto stránke vychádzajú z publikovaných prác (rôznych autorov) a nepublikovaných nálezov členov ISO

© Všetky práva vyhradené / All rights reserved