Druhy / Species
Vstup / Enter

Napíšte nám / Send mail

Kontakt / Contact

Phaneroptera nana kobylka štvorbodková

Typický biotop
Vyššie, najmä krovinné porasty suchších zarastajúcich úhorov a okrajov lesov
Charakter výskytu
Málo početný, len v južnej časti Slovenska, hlavne na najteplejších lokalitách; VII-X
Status ochrany

Body v mape výskytu sú zobrazené v kvadrátovej sieti Databanky fauny Slovenska
Hranice kvadrátov DFS v zobrazení Google Earth

Údaje uvedené na tejto stránke vychádzajú z publikovaných prác (rôznych autorov) a nepublikovaných nálezov členov ISO

© Všetky práva vyhradené / All rights reserved