Druhy / Species
Vstup / Enter

Napíšte nám / Send mail

Kontakt / Contact

Pholidoptera aptera kobylka počerná slovenská

Typický biotop
Podrast a hrabanka okrajov lesov a lesných svetlín všetkých výškových polôh, hlavne nad 500 m n. m.
Charakter výskytu
Bežný hlavne v horách; VII -X
Status ochrany

Body v mape výskytu sú zobrazené v kvadrátovej sieti Databanky fauny Slovenska
Hranice kvadrátov DFS v zobrazení Google Earth

Údaje uvedené na tejto stránke vychádzajú z publikovaných prác (rôznych autorov) a nepublikovaných nálezov členov ISO

© Všetky práva vyhradené / All rights reserved