Druhy / Species
Vstup / Enter

Napíšte nám / Send mail

Kontakt / Contact

Pholidoptera transsylvanica kobylka sedmohradská

Typický biotop
Nižšie travinno bylinné a krovinové porasty suchých až vlhkých lúk a okrajov lesov a lesných svetlín
Charakter výskytu
Veľmi vzácny, hlavne v podhorských a horských polohách východnej časti Slovenska; VII -X
Status ochrany
VU, Annex 2, chránený druh

Body v mape výskytu sú zobrazené v kvadrátovej sieti Databanky fauny Slovenska
Hranice kvadrátov DFS v zobrazení Google Earth

Údaje uvedené na tejto stránke vychádzajú z publikovaných prác (rôznych autorov) a nepublikovaných nálezov členov ISO

© Všetky práva vyhradené / All rights reserved