Druhy / Species
Vstup / Enter

Napíšte nám / Send mail

Kontakt / Contact

Platycleis albopunctata kobylôčka sivastá

Typický biotop
Nízke trávne porasty na plytkých svahových pôdach, často s obnaženým pôdnym krytom, resp. skalnatým povrchom
Charakter výskytu
Najbežnejší druh rodu u nás; VII-IX
Status ochrany

Body v mape výskytu sú zobrazené v kvadrátovej sieti Databanky fauny Slovenska
Hranice kvadrátov DFS v zobrazení Google Earth

Údaje uvedené na tejto stránke vychádzajú z publikovaných prác (rôznych autorov) a nepublikovaných nálezov členov ISO

© Všetky práva vyhradené / All rights reserved