Druhy / Species
Vstup / Enter

Napíšte nám / Send mail

Kontakt / Contact

Polysarcus denticauda kobylka zúbkatá

Typický biotop
Trávnaté porasty zachovalých lúk , pasienkov a zarastajúcich úhorov
Charakter výskytu
Skorý jarný druh, dnes ostrovčekovitý výskyt od nížin po vysokohorské alpínske lúky; V-VII
Status ochrany

Body v mape výskytu sú zobrazené v kvadrátovej sieti Databanky fauny Slovenska
Hranice kvadrátov DFS v zobrazení Google Earth

Údaje uvedené na tejto stránke vychádzajú z publikovaných prác (rôznych autorov) a nepublikovaných nálezov členov ISO

© Všetky práva vyhradené / All rights reserved