Druhy / Species
Vstup / Enter

Napíšte nám / Send mail

Kontakt / Contact

Conocephalus fuscus kobylka močiarna

Typický biotop
Vyššie travinobylinové a krovinné porasty vlhkých až mezických zarastajúcich úhorov, močiarov a okrajov vôd
Charakter výskytu
Početnejší druh rodu po celom Slovensku; VII-X
Status ochrany

Body v mape výskytu sú zobrazené v kvadrátovej sieti Databanky fauny Slovenska
Hranice kvadrátov DFS v zobrazení Google Earth

Údaje uvedené na tejto stránke vychádzajú z publikovaných prác (rôznych autorov) a nepublikovaných nálezov členov ISO

© Všetky práva vyhradené / All rights reserved