Druhy / Species
Vstup / Enter

Napíšte nám / Send mail

Kontakt / Contact

Tettigonia cantans kobylka spevavá

Typický biotop
Krovinná a stromová ale aj vyššia travinno-bylinná, hygrofilná až xerofilná vegetácia lúk, močaristých porastov, úhorov, sadov a lesných okrajov
Charakter výskytu
Bežný druh hlavne na lúkach a svetlinách v oblasti bukového až smrekového lesného vegetačného stupňa; VII-XI
Status ochrany

Body v mape výskytu sú zobrazené v kvadrátovej sieti Databanky fauny Slovenska
Hranice kvadrátov DFS v zobrazení Google Earth

Údaje uvedené na tejto stránke vychádzajú z publikovaných prác (rôznych autorov) a nepublikovaných nálezov členov ISO

© Všetky práva vyhradené / All rights reserved