Druhy / Species
Vstup / Enter

Napíšte nám / Send mail

Kontakt / Contact

Tettigonia viridissima kobylka zelená

Typický biotop
Krovinná a stromová, ale aj vyššia travinno-bylinná, hygrofilná až xerofilná vegetácia lúk, polí, močaristých porastov, úhorov, záhrad, sídel
Charakter výskytu
Široko rozšírený a početný druh okrem vysokohorských polôh; VI-X
Status ochrany

Body v mape výskytu sú zobrazené v kvadrátovej sieti Databanky fauny Slovenska
Hranice kvadrátov DFS v zobrazení Google Earth

Údaje uvedené na tejto stránke vychádzajú z publikovaných prác (rôznych autorov) a nepublikovaných nálezov členov ISO

© Všetky práva vyhradené / All rights reserved