Druhy / Species
Vstup / Enter

Napíšte nám / Send mail

Kontakt / Contact

Diestrammena asynamora kobylkovec skleníkový

Typický biotop
V skleníkoch a teplých rastových halách; vo voľnej prírode nežije
Charakter výskytu
Hlavne na južnom Slovensku bežný; V-X
Status ochrany

Body v mape výskytu sú zobrazené v kvadrátovej sieti Databanky fauny Slovenska
Hranice kvadrátov DFS v zobrazení Google Earth

Údaje uvedené na tejto stránke vychádzajú z publikovaných prác (rôznych autorov) a nepublikovaných nálezov členov ISO

© Všetky práva vyhradené / All rights reserved