Druhy / Species
Vstup / Enter

Napíšte nám / Send mail

Kontakt / Contact

Gryllotalpa gryllotalpa medvedík obyčajný

Typický biotop
Vlhká pôda polí, záhrad a podmáčaných lúk v okolí pramenísk ako aj na mokradiach
Charakter výskytu
Bežný druh v extenzívne obhospodarovaných poľnohospodárskych pozemkoch s dostatkom vlahy; IV-X
Status ochrany

Body v mape výskytu sú zobrazené v kvadrátovej sieti Databanky fauny Slovenska
Hranice kvadrátov DFS v zobrazení Google Earth

Údaje uvedené na tejto stránke vychádzajú z publikovaných prác (rôznych autorov) a nepublikovaných nálezov členov ISO

© Všetky práva vyhradené / All rights reserved