Druhy / Species
Vstup / Enter

Napíšte nám / Send mail

Kontakt / Contact

Myrmecophilus acervorum svrčík mraveniskový

Typický biotop
V mraveniskách a pod kameňmi na xerotermných, resp. južne orientovaných svahoch
Charakter výskytu
Ostrovčekovitý a skrytý výskyt v južnej polovici Slovenska; V-X
Status ochrany

Body v mape výskytu sú zobrazené v kvadrátovej sieti Databanky fauny Slovenska
Hranice kvadrátov DFS v zobrazení Google Earth

Údaje uvedené na tejto stránke vychádzajú z publikovaných prác (rôznych autorov) a nepublikovaných nálezov členov ISO

© Všetky práva vyhradené / All rights reserved