Druhy / Species
Vstup / Enter

Napíšte nám / Send mail

Kontakt / Contact

Acheta domesticus svrček domový

Typický biotop
Synantropný stenoékny druh pravdepodobne severoafrického pôvodu je trvalo viazaný na budovy, jedine v teplých letných dňoch sa vyskytuje aj v ich okolí, predovšetkým v okolí odpadkov
Charakter výskytu
Početný a rozšírený hlavne v južnej polovici Slovenska; IV-X
Status ochrany

Body v mape výskytu sú zobrazené v kvadrátovej sieti Databanky fauny Slovenska
Hranice kvadrátov DFS v zobrazení Google Earth

Údaje uvedené na tejto stránke vychádzajú z publikovaných prác (rôznych autorov) a nepublikovaných nálezov členov ISO

© Všetky práva vyhradené / All rights reserved