Druhy / Species
Vstup / Enter

Napíšte nám / Send mail

Kontakt / Contact

Gryllus campestris svrček poľný

Typický biotop
Povrch pôdy a pôda mezických až suchých lúk, polí a úhorov s nižšou vegetáciou
Charakter výskytu
Bežný a početný hlavne na extenzívne obhospodarovaných lúkach a pasienkoch; IV-VII
Status ochrany

Body v mape výskytu sú zobrazené v kvadrátovej sieti Databanky fauny Slovenska
Hranice kvadrátov DFS v zobrazení Google Earth

Údaje uvedené na tejto stránke vychádzajú z publikovaných prác (rôznych autorov) a nepublikovaných nálezov členov ISO

© Všetky práva vyhradené / All rights reserved