Druhy / Species
Vstup / Enter

Napíšte nám / Send mail

Kontakt / Contact

Decticus verrucivorus kobylka hryzavá

Typický biotop
Hygrofilné až xerofilné porasty nižšej travinnobylinnej vegetácie lúk, pasienkov, polí a úhorov
Charakter výskytu
Miestami veľmi bežný, V–X
Status ochrany

Body v mape výskytu sú zobrazené v kvadrátovej sieti Databanky fauny Slovenska
Hranice kvadrátov DFS v zobrazení Google Earth

Údaje uvedené na tejto stránke vychádzajú z publikovaných prác (rôznych autorov) a nepublikovaných nálezov členov ISO

© Všetky práva vyhradené / All rights reserved