Druhy / Species
Vstup / Enter

Napíšte nám / Send mail

Kontakt / Contact

Nemobius sylvestris svrček dúbravový

Typický biotop
Povrch pôdy a opadanka suchších svetlejších lesov a lesných okrajov
Charakter výskytu
Rozšírenie je sústredené výhradne na lesy západného Slovenska, kde je na vhodných lokalitách bežný; V-X
Status ochrany

Body v mape výskytu sú zobrazené v kvadrátovej sieti Databanky fauny Slovenska
Hranice kvadrátov DFS v zobrazení Google Earth

Údaje uvedené na tejto stránke vychádzajú z publikovaných prác (rôznych autorov) a nepublikovaných nálezov členov ISO

© Všetky práva vyhradené / All rights reserved