Druhy / Species
Vstup / Enter

Napíšte nám / Send mail

Kontakt / Contact

Oecanthus pellucens jesienka spevavá

Typický biotop
Vyššia travinnobylinná a najmä krovinná vegetácia zarastajúcich suchých a mezických úhorov a okrajov lesov
Charakter výskytu
Častý na teplých južných svahoch, VII–X
Status ochrany

Body v mape výskytu sú zobrazené v kvadrátovej sieti Databanky fauny Slovenska
Hranice kvadrátov DFS v zobrazení Google Earth

Údaje uvedené na tejto stránke vychádzajú z publikovaných prác (rôznych autorov) a nepublikovaných nálezov členov ISO

© Všetky práva vyhradené / All rights reserved