Druhy / Species
Vstup / Enter

Napíšte nám / Send mail

Kontakt / Contact

Tetrix bipunctata koníček dvojbodkový

Typický biotop
Povrch pôdy a skalné biotopy teplých svahov a suchších redších lesov a lesných okrajov
Charakter výskytu
Jeden z najpočetnejších druhov; III-X
Status ochrany

Body v mape výskytu sú zobrazené v kvadrátovej sieti Databanky fauny Slovenska
Hranice kvadrátov DFS v zobrazení Google Earth

Údaje uvedené na tejto stránke vychádzajú z publikovaných prác (rôznych autorov) a nepublikovaných nálezov členov ISO

© Všetky práva vyhradené / All rights reserved