Druhy / Species
Vstup / Enter

Napíšte nám / Send mail

Kontakt / Contact

Gampsocleis glabra kobylka pustatinová

Typický biotop
Vysoké hygrofilné i suché travinobylinové porasty močiarov, okrajov vôd i priľahlých pieskových dún
Charakter výskytu
Vzácny, dnes prakticky len na JV Slovensku; VII-IX
Status ochrany
VU, chránený druh

Body v mape výskytu sú zobrazené v kvadrátovej sieti Databanky fauny Slovenska
Hranice kvadrátov DFS v zobrazení Google Earth

Údaje uvedené na tejto stránke vychádzajú z publikovaných prác (rôznych autorov) a nepublikovaných nálezov členov ISO

© Všetky práva vyhradené / All rights reserved