Druhy / Species
Vstup / Enter

Napíšte nám / Send mail

Kontakt / Contact

Tetrix tenuicornis koníček dlhotykadlový

Typický biotop
Redšie travinnobylinné porasty lúk, úhorov, okrajov lesov a lesných čistín s výskytom obnaženej pôdy
Charakter výskytu
Bežný; IV-X
Status ochrany

Body v mape výskytu sú zobrazené v kvadrátovej sieti Databanky fauny Slovenska
Hranice kvadrátov DFS v zobrazení Google Earth

Údaje uvedené na tejto stránke vychádzajú z publikovaných prác (rôznych autorov) a nepublikovaných nálezov členov ISO

© Všetky práva vyhradené / All rights reserved