Druhy / Species
Vstup / Enter

Napíšte nám / Send mail

Kontakt / Contact

Tetrix tuerki koníček tuerkov

Typický biotop
Štrkové náplavy podhorských a horských tokov
Charakter výskytu
Vzácny a lokálny indikátor svojho biotopu; IV-IX
Status ochrany

Body v mape výskytu sú zobrazené v kvadrátovej sieti Databanky fauny Slovenska
Hranice kvadrátov DFS v zobrazení Google Earth

Údaje uvedené na tejto stránke vychádzajú z publikovaných prác (rôznych autorov) a nepublikovaných nálezov členov ISO

© Všetky práva vyhradené / All rights reserved