Druhy / Species
Vstup / Enter

Napíšte nám / Send mail

Kontakt / Contact

Anacridium aegyptium koník egyptský

Typický biotop
Náhodne zavlečený na Slovensku
Charakter výskytu
Nepôvodný druh
Status ochrany

Body v mape výskytu sú zobrazené v kvadrátovej sieti Databanky fauny Slovenska
Hranice kvadrátov DFS v zobrazení Google Earth

Údaje uvedené na tejto stránke vychádzajú z publikovaných prác (rôznych autorov) a nepublikovaných nálezov členov ISO

© Všetky práva vyhradené / All rights reserved