Druhy / Species
Vstup / Enter

Napíšte nám / Send mail

Kontakt / Contact

Ephippiger ephippiger sedlovka bronzová

Typický biotop
Vyššie trávovobylinné, no najmä krovinné porasty suchých zarastajúcich lúk, pasienkov, úhorov a okrajov lesov na južných teplejších svahoch do stredných polôh
Charakter výskytu
Lokálny, VIII–X
Status ochrany

Body v mape výskytu sú zobrazené v kvadrátovej sieti Databanky fauny Slovenska
Hranice kvadrátov DFS v zobrazení Google Earth

Údaje uvedené na tejto stránke vychádzajú z publikovaných prác (rôznych autorov) a nepublikovaných nálezov členov ISO

© Všetky práva vyhradené / All rights reserved