Druhy / Species
Vstup / Enter

Napíšte nám / Send mail

Kontakt / Contact

Chorthippus dorsatus koník lúčny

Typický biotop
Nižšie travinnobylinné porasty obhospodarovaných i opustených vlhkých až suchých lúk a pasienkov
Charakter výskytu
Hojný, pozor na zámenu s C. dichrous; VI-X
Status ochrany

Body v mape výskytu sú zobrazené v kvadrátovej sieti Databanky fauny Slovenska
Hranice kvadrátov DFS v zobrazení Google Earth

Údaje uvedené na tejto stránke vychádzajú z publikovaných prác (rôznych autorov) a nepublikovaných nálezov členov ISO

© Všetky práva vyhradené / All rights reserved