Druhy / Species
Vstup / Enter

Napíšte nám / Send mail

Kontakt / Contact

Chorthippus mollis koník suchomilný

Typický biotop
Nižšie travinnobylinné porasty obhospodarovaných i opustených mezických až suchých lúk, pasienkov a poli
Charakter výskytu
Hojný druh na oslnených svahoch; VI-XI
Status ochrany

Body v mape výskytu sú zobrazené v kvadrátovej sieti Databanky fauny Slovenska
Hranice kvadrátov DFS v zobrazení Google Earth

Údaje uvedené na tejto stránke vychádzajú z publikovaných prác (rôznych autorov) a nepublikovaných nálezov členov ISO

© Všetky práva vyhradené / All rights reserved