Druhy / Species
Vstup / Enter

Napíšte nám / Send mail

Kontakt / Contact

Chorthippus parallelus koník dlhotykadlový

Typický biotop
Nižšie travinnobylinné porasty obhospodarovaných i opustených vlhkých až suchých lúk, pasienkov a poli
Charakter výskytu
Asi najbežnejší koník Slovenska; V-X
Status ochrany

Body v mape výskytu sú zobrazené v kvadrátovej sieti Databanky fauny Slovenska
Hranice kvadrátov DFS v zobrazení Google Earth

Údaje uvedené na tejto stránke vychádzajú z publikovaných prác (rôznych autorov) a nepublikovaných nálezov členov ISO

© Všetky práva vyhradené / All rights reserved