Druhy / Species
Vstup / Enter

Napíšte nám / Send mail

Kontakt / Contact

Chorthippus pullus koník štrkoviskový

Typický biotop
Hlavne vegetácia štrkových náplav podhorských a horských tokov
Charakter výskytu
Vzácny indikátor zachovalých horských tokov; V-VIII
Status ochrany

Body v mape výskytu sú zobrazené v kvadrátovej sieti Databanky fauny Slovenska
Hranice kvadrátov DFS v zobrazení Google Earth

Údaje uvedené na tejto stránke vychádzajú z publikovaných prác (rôznych autorov) a nepublikovaných nálezov členov ISO

© Všetky práva vyhradené / All rights reserved