Druhy / Species
Vstup / Enter

Napíšte nám / Send mail

Kontakt / Contact

Euthistira brachyptera koník zlatistý

Typický biotop
Travinnobylinné porasty mezických až hygrických obhospodarovaných lúk a pasienkov, úhorov, okrajov lesov a okrajov polí od nížin až do vysokých hôr
Charakter výskytu
Jeden z najbežnejších druhov koníkov Slovenska; V-X
Status ochrany

Body v mape výskytu sú zobrazené v kvadrátovej sieti Databanky fauny Slovenska
Hranice kvadrátov DFS v zobrazení Google Earth

Údaje uvedené na tejto stránke vychádzajú z publikovaných prác (rôznych autorov) a nepublikovaných nálezov členov ISO

© Všetky práva vyhradené / All rights reserved