Druhy / Species
Vstup / Enter

Napíšte nám / Send mail

Kontakt / Contact

Miramella ebneri koník Ebnerov

Typický biotop
Travinno bylinné porasty mezických až mokrých lesných lúk a svetlín, a tiež pasienkov a okrajov lesov v horských polohách
Charakter výskytu
Vzácny a lokálny, len na severovýchodnom Slovensku; VII-X
Status ochrany

Body v mape výskytu sú zobrazené v kvadrátovej sieti Databanky fauny Slovenska
Hranice kvadrátov DFS v zobrazení Google Earth

Údaje uvedené na tejto stránke vychádzajú z publikovaných prác (rôznych autorov) a nepublikovaných nálezov členov ISO

© Všetky práva vyhradené / All rights reserved