Druhy / Species
Vstup / Enter

Napíšte nám / Send mail

Kontakt / Contact

Myrmeleotettix maculatus koník škvrnitý

Typický biotop
Nízke a riedke travinnobylinné porasty suchých úhorov a piesočných stepí s obnaženou pôdou
Charakter výskytu
Lokálny a ostrovčekovitý výskyt po celom území; VI-X
Status ochrany

Body v mape výskytu sú zobrazené v kvadrátovej sieti Databanky fauny Slovenska
Hranice kvadrátov DFS v zobrazení Google Earth

Údaje uvedené na tejto stránke vychádzajú z publikovaných prác (rôznych autorov) a nepublikovaných nálezov členov ISO

© Všetky práva vyhradené / All rights reserved